Kế hoạch dinh dưỡng

Gói health coach

Nếu bạn muốn được phù hợp, hài hòa, khỏe mạnh và hạnh phúc, chúng tôi sẽ cho bạn thấy lối sống lành mạnh.
Bạn có cần một số thông tin để lấy cảm hứng?

Basic

Giảm 5kg/tháng

• Được Huấn Luyện viên hướng dẫn hàng ngày
• Được hướng dẫn theo lớp từ 10-20 người
• Được HLV lên thực đơn chung

Business

Giảm 7kg/tháng

• Được Huấn Luyện viên hướng dẫn hàng ngày
• Được hướng dẫn 1:1
• Được HLV lên thực đơn riêng

VIP

Giảm 10kg/tháng

• Được Huấn Luyện viên hướng dẫn hàng ngày
• Được hướng dẫn cho cả gia đình
• Được HLV lên thực đơn cho cả gia đình

Menu combo diet

Menu diet & lựa chọn tốt nhất từ chuyên gia

Lựa chọn lành mạnh với thực phẩm lành mạnh. Hãy tham khảo thực đơn dinh dưỡng của chúng tôi dành cho bạn!

Easy

8100K

30 ngày
Mỗi ngày gồm:

– 3 Juice
– 3 Meal

Medium

6600K

30 ngày
Mỗi ngày gồm:

– 3 Juice
– 2 Meal

Pladium

5100K

30 ngày
Mỗi ngày gồm:

– 3 Juice
– 1 Meal

Daily

3600K

30 ngày
Mỗi ngày gồm:

– 3 Juice